Posłaniec

5 kolorów, druk tracony
linoryt barwny

Leave a Reply